Devino Membru

ALATURA-TE ECHIPEI A.P.H.R – IASI!

Dacă îţi doreşti să te alături echipei noastre şi să participi la proiectele noastre, te aşteptăm ca membru în Asociaţie.

Descarca si trimite-ne adeziunea (pdf) sau completeaza formularul de mai jos si te vom contacta imediat!

Any Queries? Give Us a Call At 1-800-123-4567

We are always here to help the needy peoples any where in the world.

Subsemnatul / a……………………………………………….……………..……. Fiul (ca)…………………., si al lui ……………………,  nascut(a) la data de …………………………., in loc.…………………….., jud. ……………………,domiciliat / ă in……………………………………. str …………………………. nr……bl..…..sc…….et………ap…… Sat ……………, Comuna ………………………………jud.………, legitimat (ă) cu Cartea de identitate seria [__]__], nr. [__]__]__]__]__]__]__], eliberată de ..……………….,la data de ………………………., C.N.P. [__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__], telefon_____________, fax._____________ e-mail _________________________, mobil________________________,reprezentata legal / tutore prin dl/d-a: Subsemnatul/a……………………………….……………..……. Fiul (ca)…………………., si al lui ………………………….,  nascut(a) la data de ………………., in loc.…………………….., jud. …………, domiciliat / ă in……………………………. str …………… ……………. nr…..…bl..….. sc……. et………ap…… Sat ……………………………, Comuna ………………………………jud. ……………, legitimat (ă) cu Cartea de identitate seria [__]__], nr. [__]__]__]__]__]__]__], eliberată de ..……………., la data de ………..……….., C.N.P. [__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__] ( se va mentiona actul care atesta calitatea de reprezentant) nr. ……………./data ……………………….……, emis de : …………….……………………. în calitate de reprezentant legal / tutore al minor (-ului / ei )…………………………..……………………………………………………. identificat(-ă) cu Certificatul de naştere seria …………. , seria nr……………………, numar matricol …………………………………eliberat de ……………………………………….  C.N.P. (copilului)  [__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__] domiciliat / ă in…………………………………. str …………………………. nr…… bl..….. sc……. et……… ap…… Sat ……………………………, Comuna ……….…………………………jud. …………………,
Doresc sa devin membru cu drepturi depline al Asociaţiei “Asociatia Persoanelor cu Handicap din Romania” şi mă angajez să respect toate prevederile statutului Asociaţiei cu toate drepturile şi obligaţiile ce îmi revin.  Declar ca am luat la cunostinta si in pun la dispozitie, de buna voie, datele personale, pentru cele necesare, si cele legale spre trebuinta anexa la prezenta Adeziune, cererea de adeziune, anexa la cererea de adeziune, Acordul & Declaratie de Consimtamant cu privire la prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal, la prelucrarea, utilizarea, colectarea, înregistrarea şi arhivarea tuturor tipurilor de probe foto, video, înscrisuri, etc., Contract de Furnizare si Acordarea de Servicii Sociale, cu toata documentatia necesara. Fiecare membru al asociatiei se obliga sa achite cotizatia anuala si taxa de inscriere, stabilita la sfarsitul fiecarui an calendaristic pentru anul viitor. Neplata cotizatiei anuale este considerata drept dezinteres pentru activitatea organizatiei si atrage excluderea membrului din asociatie.
                                                                                                                                                                                                                         SEMNĂTURA __________________________     DATA______________