Pro MED

Centrul de îngrijiri medicale la domiciliu PRO MED

Centrul de îngrijiri medicale la domiciliu PRO MED a luat nastere din dorinta sprijinirii semenilor nostri aflati in situatii de dificultate! De aceea, ne punem la dispozitie serviciile de ingrijiri medicale la domiciuliu, venind in sprijunul dumneavoastra!

ÎNGRIJIRILE MEDICALE  LA DOMICILIU

CINE SUNTEM?

Centrul de îngrijiri medicale la domiciliu PRO MED este parte integrantă din Asociația Persoanelor cu Handicap din România. Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România „ A.P.H.R. ”, este o organizaţie neguvernamentală, obştească, apolitică, este persoană juridică de drept privat, autonomă, cu caracter  social-cultural, educativ, sportiv şi umanitar, de interes general, de utilitate publică, furnizor de servicii Sociale cu durata nedeterminată, promovând permanent principiile deplinei libertăţi şi democraţii. Primeşte sprijinul în desfăşurarea activităţii din partea autorităţilor centrale şi locale ale puterii şi administraţiei de stat  precum şi a unor persoane fizice şi juridice., iar în viziunea Asociaţiei A.P.H.R., demnitatea şi valoarea inerente fiecărui om sunt recunoscute şi respectate de la concepţie şi până la moartea naturală. Asociaţia A.P.H.R. ajută la construirea unei culturi a vieţii, văzând în fiecare existenţă un bun în sine, necondiţionat de „utilitatea” pe care aceasta o are pentru alţii sau pentru stat ori alte structuri sociale.

Ne-am decis să înființăm Centrul de îngrijri medicale la domiciliu PRO MED pentru a veni în întâmpinarea nevoilor unei categorii extinse de beneficiari, pe lângă persoanele cu dizabilități. Ne dorim să facem din lume un loc mai bun, mai curat, mai sănătos, care să ofere șanse egale tuturor persoanelor, indiferent de statut social sau posibilități materiale .

Așa a luat naștere dorința de a ne implica în domeniul prestării serviciilor de îngrijri medicale la domiciliu.

 

CE FACEM?

Scopul îngrijirii la domiciliu este ca pacientul să beneficieze de îngrijire demnă, adecvată şi corespunzătoare nevoilor individuale direct în mediul său familiar. Datorită acestui tip de îngrijire numărul şi durata tratamentelor spitalizate pot fi reduse, iar procesul de vindecare al bolnavului poate fi îmbunătăţit.

Astfel, am creat o echipă de profesioniști, formată dintr-un medic, un asistent medical și o infirmieră dornici să se implice în domeniul sănătății publice. Venim în întâmpinarea nevoilor dumneavostră asigurând un pachet complet de îngrijiri medicale la domiciliu, servicii decontate de Casa de Asigurări. Totodată, ne dorim să vă aducem la cunoștință drepturile dumneavoastră în calitate de asigurat și beneficiile pe care le puteți avea prin prisma acestei calități.

Îngrijirile la domiciliu fac parte integrantă din marea categorie a îngrijirilor comunitare și ele pot fi descrise ca îngrijiri și ajutor acordat acasă, în familie, celor ce au nevoie. Scopul principal al acestui model de îngrijire este acela de a face posibil ca oamenii să-și mențină gradul de independență și să-și continue viața acasă cât mai mult timp posibil.

Se poate recurge la acest tip de serviciu, în cazul în care starea de sănătate a bolnavului necesită  îngrijire complexă, care nu necesită însă spitalizare.

Serviciile de îngrijire la domiciliu sunt oferite în regim de gratuitate, dacă ele sunt recomandate de către medicul specialist curant al pacientului, pe baza unui formular deservind acest scop, după spitalizare sau în loc de aceasta.

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice autorizate şi evaluate în condiţiile legii pentru acordarea acestor tipuri de servicii, alţii decât medicii de familie, furnizori care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.

Volumul îngrijirilor la domiciliu a crescut semnificativ, mai ales a celor de tip geriatric, datorită îmbătrânirii populației, a creșterii procentajului de bătrâni, majoritatea rămași singuri acasă, a măririi incidenței bolilor cronice, cu precădere a cancerului și a bolilor cardiovasculare, la care îmbunătățirea tratamentului, deși a salvat multe vieți, nu a împiedicat  apariția unui număr important de sechele, dizabilități.

 

Cine are dreptul la îngrijiri medicale la domiciliu?

Persoanele asigurate care suferă de afecţiuni acute sau cronice şi au o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate medicală pentru a primi îngrijiri au dreptul la îngrijiri medicale la domiciliu sau paliative. Prioritate în primirea îngrijirilor medicale sau paliative la domiciliu au asiguraţii  care suferă de afecţiuni oncologice sau neurologice.

 

Cum pot beneficia de îngrijiri la domiciliu?

Persoanele care doresc să beneficieze de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu vor depune la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la care sunt înregistraţi o cerere prin care solicită aceste servicii, dar şi un dosar care trebuie să conţină:

 • Declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că afecţiunea nu a apărut din cauza unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau a unui accident sportiv;
 • Copie CI, semnată conform cu originalul;
 • Dovada de asigurat al CAS (salariaţi – adeverinţă de la angajator, pensionari – talon de pensie);
 • Recomandarea pentru îngrijiri medicale/paliative la domiciliu, semnată şi parafată de medicul curant;
 • Copie după biletul de externare din spital, semnat şi parafat de medicul curant;
 • Copii după alte documente medicale care atestă diagnosticul stabilit conform competenţei pentru care se face recomandarea.

Persoanele care nu se pot deplasa pot solicita unui reprezentant legal să depună cererea pentru îngrijiri medicale în locul lor. Odată depus, dosarul va fi analizat de Departamentul de Îngrijiri Medicale la Domiciliu al CNAS, care în 48 de ore are obligaţia să transmită pacientului dacă cererea a fost sau nu aprobată. Serviciile de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu încep cu o zi după aprobarea cererii depuse la casa de asigurări de sănătate.

 

Cine furnizează serviciile?

Furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu sunt îndeosebi firmele private, autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică şi evaluate de Casa de Asigurări de Sănătate. Toate societăţile care oferă îngrijire medicală/paliativă la domiciliu trebuie să aibă medici de specialitate, asistenţi şi kinetoterapeuţi.

 

Cât costă?

Costurile pentru îngrijirile medicale/paliative la domiciliu sunt acoperite de Casa de Asigurări de Sănătate. Bolnavii nu vor plăti nimic pentru materialele sanitare şi pentru efectuarea manevrelor medicale (montare perfuzoare, îngrijire escare, îngrijirea tubului de dren etc.)

Atenţie! Furnizorii de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu NU asigură  medicaţia necesară pacienţilor!

 

Cât timp pot beneficia?

Orice asigurat are dreptul la 90 zile de îngrijiri medicale la domiciliu pe an, în una sau mai multe etape. Îngrijirile medicale/paliative sunt reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, Hotărârea de Guvern nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi Ordinul MS/CNAS nr.423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

 

 

 

Ce conține pachetul?

 

PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Nr. crt. Serviciul de îngrijire medicală la domiciliu
1. Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun*****)
  *****) Recomandarea serviciului se face de către medici pentru toţi parametrii prevăzuţi, respectiv: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun
2. Administrarea medicamentelor:
  2.1 intramuscular*)
  2.2 subcutanat*)
  2.3. intradermic*)
  2.4. oral
  2.5. pe mucoase
  *) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
3. Administrarea medicamentelor intravenos, cu respectarea legislaţiei în vigoare *)   
  *) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
4. Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea  medicamentelor intravezical pe sondă vezicală***)
  ***) la bărbaţi se efectuează de către medicul care îşi desfăşoară  activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la  domiciliu
5. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă, cu respectarea legislaţiei în vigoare *)
  *) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
6.  Alimentarea artificială pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor
7. Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, inclusive instruirea asiguratului/aparţinătorului
8. Clismă cu scop evacuator
9. Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor
10. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor
11. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie respiratorie
12. Îngrijirea plăgilor simple şi/sau suprainfectate/suprimarea firelor
13. Îngrijirea escarelor multiple
14. Îngrijirea stomelor
15. Îngrijirea fistulelor
16. Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului
17. Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului
18. Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei**)
  **) Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minim 2 mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei/zi.

 

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, ţinând seama de starea de sănătate a asiguratului şi de statusul de performanţă ECOG al acestuia.

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, conform modelului prezentat în [Anexa 31 C], în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia, cu precizarea acestui status.

În funcţie de statusul de performanţă ECOG, bolnavul poate fi:

 1. incapabil să desfăşoare activităţi casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare) – statusul de performanţă ECOG 3;
 2. complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentaţie, mobilizare) – statusul de performanţă ECOG 4.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabileşte de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicităţii/periodicităţii serviciilor, consemnate în formularul “Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu”, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire).

Un episod de îngrijire este de maxim 30 de zile. Fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular. În situaţia în care, conform recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile/în ultimele 11 luni se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat ingrijiri.

 

DEPUNEREA DOCUMENTELOR LA CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Dosarele pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu pot fi depuse la casele de asigurări de sănătate de alte persoane decât de beneficiarii îngrijirilor respective în următoarele condiţii:

 • rudele de gradul I ale beneficiarilor (părinţi, soţ/soţie, copii) pot depune dosarele fără vreo împuternicire din partea beneficiarilor şi fără să fie necesară prezenţa beneficiarilor la ghişeele caselor de asigurări de sănătate;
 • tutorii/curatorii legali ai beneficiarilor pot depune dosarele pe baza documentelor care atestă tutela/curatela, fără să fie necesară prezenţa beneficiarilor la ghişeele caselor de asigurări de sănătate;
 • celelalte persoane decât beneficiarii, rudele de gradul I sau tutorii/curatorii legali pot depune dosarele pe baza unui act notarial/ împuterniciri avocaţiale care împuterniceşte respectiva persoană să efectueze acest demers în numele beneficiarilor. Menţionăm că actul notarial poate fi emis pentru o perioadă lungă de timp, nefiind necesară reînnoirea acestuia la fiecare nouă depunere de dosar.

 

Documente necesare:

 • [cerere tip]
 • actul de identitate în copie pentru beneficiar / împuternicit legal
 • certificat de naștere / căsătorie (în copie) după caz, pentru a  demonstra calitatea împuternicitului, respectiv fiu, fiica/ soț, soție
 • împuternicire notariala/ împuternicire avocaţiala
 • recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
 • orice dosar de îngijiri medicale paliative/la domiciliu va conține obligatoriu (fiind criteriu de eligibilitate) documente medicale care să susțină diagnosticele și starea pacienților (scrisori medicale, bilete de externare din spital, rezultatele analizelor medicale/explorărilor funcționale/explorărilor imagistice CT/RMN/ecografii, rezultatele anatomo-patologice, orice document medical din care rezultă diagnosticele și starea pacientului)

 

Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează recomandarea medicală cu specificarea domiciliului copilului şi certificatul de naştere (în copie) cu codul numeric personal – CNP/codul unic de asigurare.

Casa de asigurări de sănătate analizează cererea și recomandarea primită în maxim două zile lucrătoare de la data depunerii. În cazul acceptării, cererea este supusă aprobării şi, respectiv, emiterii deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, în limita sumei prevăzute cu această destinaţie. Decizia se expediază prin poştă sau se predă direct asiguratului, unuia dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), persoanei împuternicite legal în acest sens sau reprezentantului legal al asiguratului, în maximum 24 de ore de la data emiterii acesteia.

Criteriile de prioritate, precum şi cele pentru soluţionarea listelor de prioritate ţin cont de data înregistrării cererilor la casa de asigurări de sănătate, de tipul şi stadiul afecţiunii pentru care a fost efectuată recomandarea şi de nivelul de dependenţă al bolnavului, se stabilesc de către serviciul medical al casei de asigurări de sănătate.

 

OBTINEREA SERVICIILOR MEDICALE DIN PARTEA UNUI FURNIZOR DE SERVICII DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU/INGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

Asiguratul, unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens sau reprezentantul legal al asiguratului, pe baza deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurări de sănătate, se adresează unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate şi care este inclus în lista de furnizori, înscrisă pe versoul deciziei.

Lista serviciilor din pachetul de servicii de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu si îngrijiri paliative la domiciliu poate fi consultata în  [ANEXA 30 ]

Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu completează pentru fiecare asigurat căruia îi acordă servicii o fişă de îngrijire care conţine datele de identitate ale acestuia, tipul serviciilor de îngrijiri medicale/îngrijiri paliative acordate, data şi ora la care acestea au fost efectuate, durata, semnătura asiguratului, a unuia dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), a persoanei împuternicite legal de acesta sau a reprezentantului legal al asiguratului, care confirmă efectuarea acestor servicii, semnătura persoanei care a furnizat serviciul medical, precum şi evoluţia stării de sănătate.

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU PRO MED A LUAT NAȘTERE DIN DORINȚA SPRIJINIRII SEMENILOR NOȘTRI AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE DIFICULTATE! DE ACEEA, NE PUNEM LA DISPOZIȚIE SERVICIILE DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU, VENIND ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ!

000 Proiecte in intreaga tara

........

Realizarea scopurilor pe care şi le propune Asociatiei A.P.H.R.
nu poate fi înfăptuită decât prin unitate, perseverenţă şi colaborare.